Tevredenheidsonderzoek / Kwaliteitsonderzoek (CQi)

Wat zijn uw ervaringen met onze praktijk?

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan ons tevredenheidsonderzoek!

Waarom meedoen?

Met uw ervaring kunnen we de kwaliteit van onze zorg in kaart brengen en waar nodig verbeteren. Ook worden de resultaten gebruikt voor vergelijkend onderzoek naar de prestaties van verschillende praktijken.

Daarnaast stellen sommige verzekeraars een toetsing verplicht en kan het dus voor ons contract en uw vergoeding gevolgen hebben als wij en u niet aan deze toetsing meedoen. (Zorgverzekeraars welke in hun overeenkomst eisen stellen mbt toetsing zijn op dit moment Achmea en VGZ)

Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen:

  • Accommodatie
  • Informatievoorziening
  • Behandeling door uw therapeut
  • Het behandelproces

Meedoen aan het onderzoek? Meld u aan bij uw fysiotherapeut!

Deelname betekent:

  • Uw (e-mail) adres opgeven
  • Een (digitale) uitnodiging ontvangen
  • Circa zes minuten van uw tijd om de vragenlijst in te vullen
  • Volledig anoniem blijven

Anonimiteit en vertrouwelijkheid

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Uw antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de uitnodiging te versturen en deze worden nooit met derden gedeeld. Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de zorg die u (of uw naaste) ontvangt.