Wat doet de Fysiotherapeut?

Fysiotherapeut is een medisch beroep. Fysiotherapeuten kunnen op verschillende gebieden in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Fysiotherapie de Goffert is een particuliere praktijk. De fysiotherapeut in de particuliere praktijk onderzoekt en behandelt op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. In dat geval betreft het behandelingen met een geneeskundig doel. De deskundigheid van de fysiotherapeut kan ook gebruikt worden voor consultatie en voorlichting, waarbij een meer preventieve doelstelling nagestreefd wordt. In dit verband is het mogelijk om fysiotherapeuten van Fysiotherapie de Goffert aan te spreken op hun specifiekde deskundigheid (specialisatie) voor individuele- of groepsvoorlichting.

In de beroepsomschrijving van de fysiotherapeut staat het bewegend functioneren van de mens centraal. De fysiotherapeut onderzoekt hoe zijn patiënt in het bewegend functioneren gehinderd wordt en analyseert welke factoren daarbij een rol spelen. Een gemeenschappelijke visie op ziekte en gezondheid dient daarbij als uitgangspunt. Men zou de mens kunnen beschouwen als “een eenheid van lichaam en geest in een voortdurende interactie met zijn omgeving”. Eenvoudiger gezegd: de mens moet met alles, wat hij voelt, weet en kan in staat zijn zich aan te passen aan zijn omgeving als dat nodig is, of zonodig kan ingrijpen. Men zou dat het zelfherstellend vermogen kunnen noemen.

De fysiotherapeut zal, in samenspraak met zijn patiënt, analyseren waarom het zelfherstellend vermogen verminderd is. In deze opvatting over ziekte en gezondheid maakt de fysiotherapeut de zelfherstellende mogelijkheden van de patiënt voelbaar. Hij is vergelijkbaar met een “coach”, die op weg naar herstel, motiveert, informeert en adviseert. De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn herstel is een voorwaarde voor succes.

Lichamelijk onderzoek

Het eerste contact tussen patiënt en fysiotherapeut wordt gebruikt om het gezondheidsprobleem te verhelderen. Hiervoor is een gesprek en een lichamelijk onderzoek nodig.

Behandelplan

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt, waarvan de doelstelling met de patiënt besproken wordt. Te hoge verwachtingen zullen bijgesteld moeten worden. De behandeling kan bestaan uit massage, oefentherapie, of een combinatie daarvan. Eventueel kan de behandeling ondersteund worden met fysische therapie. In alle gevallen neemt actief bewegen een belangrijke plaats in bij de behandeling. Veelal wordt een oefenprogramma samengesteld om thuis zelfstandig te oefenen. Het zelfstandig trainen bepaalt in hoge mate het succes van de behandeling.

Behandelduur

Een behandeling duurt gemiddeld 25 tot 30 minuten. Sommige behandelmethodes vragen meer tijd. In het algemeen is daarvoor een specifieke verwijzing noodzakelijk.

Rapportage

Onderzoeks- en behandelgegevens worden geregistreerd. Na afloop van de behandeling wordt het behandelresultaat besproken en rapporteert de fysiotherapeut mondeling of schriftelijk aan de verwijzer.