Fysiotherapie de Goffert

De praktijk voor fysiotherapie bestaat al sinds 1965. De benaming “de Goffert” dateert uit 1978.

Momenteel zijn er acht fysiotherapeuten werkzaam.
Iedere medewerker beschikt over hetzelfde basispakket aan kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft ook elke medewerker zich in een bepaalde richting gespecialiseerd. Hierdoor is het aanbod van behandelmogelijkheden veel uitgebreider geworden.

Alle medewerkers zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten (KNGF). Regionaal zijn alle medewerkers georganiseerd in een intercollegiaal overleg, het IOF, waarin kwaliteitsbevordering centraal staat.

Sinds januari 2008 hebben wij een tweede locatie geopend. Met één andere fysiotherapiepraktijk werken wij hier samen als Fysiotherapie Sint Anna in het Medisch Centrum Sint Anna. Wij blijven ook op het oude adres voor u beschikbaar.

Sinds 2009 hebben wij ook een samenwerkingsverband met Avalon Fitcentre.


De route naar onze praktijk