Praktijkinformatie

Openingstijden
Tarieven
Directe toegankelijkheid Fysiotherapie
Verzekeringsrecht
Zorgmail
Betalingsvoorwaarden
Privacyreglement
Telefonische bereikbaarheid
Prijslijst materialen
Hoe declareren wij uw behandeling
Kwaliteitsonderzoek / Mediquest
Contact met uw verwijzer
Huisreglement
Klachtenprocedure