Praktijkinformatie

Openingstijden
Behandel tarieven
Directe toegankelijkheid Fysiotherapie
Verzekeringsrecht
Zorgmail
Betalingsvoorwaarden
Privacyreglement
Klinimetrie vragenlijsten
Telefonische bereikbaarheid
Prijslijst materialen
Hoe declareren wij uw behandeling
Kwaliteitsonderzoek / Mediquest
Contact met uw verwijzer
Huisreglement
Klachtenprocedure
Wij zijn aangesloten bij …