Neurorevalidatie

Fysiotherapie bij mensen met een neurologische aandoening, richt zich op de motorische en gevoelsveranderingen, die het gevolg zijn van deze aandoening. Er wordt getracht om verloren gegane functies te herleren en om functieverlies of -achteruitgang te voorkomen.

Neurologische aandoeningen zijn vaak complex en hebben een speciale aanpak nodig, afhankelijk van welke aandoening de arts heeft vastgesteld. Zo zijn er aandoeningen van het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Ook spierziekten kun je rekenen tot de neurologische aandoenin

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld:

 • een hersenbloeding;
 • hersenletsel, aangeboren of niet;
 • dwarslaesie;
 • multiple sclerose;
 • Parkinson;
 • tumoren van en in het centrale zenuwstelsel;

Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld:

 • zenuwletsels (vaak na een ongeval);
 • Guillain-Barré;
 • poliomyélites;
 • polyneuropathie;
 • zenuwletsel bij bijvoorbeeld een hernia in de rug of nek.

Bij neurologische aandoeningen kunnen problemen voorkomen zoals krachtsverlies, spasticiteit, coördinatiestoornissen, verlammingen, evenwichtsstoornissen, spierverkortingen, gewrichtsverstijvingen, gevoelsstoornissen en concentratiestoornissen.
Als er een aandoening is, waarbij de hersenen betrokken zijn dan ontstaan er soms gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken, of het onmogelijk maken, dat bewegingen nog uitgevoerd kunnen worden.

De fysiotherapeut zal, afhankelijk van zijn onderzoek en de aandoening, bepalen, waar het accent van de behandeling komt te liggen.
Scholing (zoals bijvoorbeeld een Bobath opleiding), maar ook veel ervaring in het behandelen van neurologische patiënten is een voorwaarde om patiënten met een neurologische aandoening adequaat te kunnen behandelen.