Diabetes Mellitus

Het aangaan van een actieve leefstijl, met behulp van sport en bewegen, heeft vele positieve effecten op de vitaliteit van zowel iemand met diabetes als iemand zonder diabetes. Mensen met diabetes lopen extra risico op het ontstaan van latere complicaties. Deze kunnen door een goede regulering (insuline/tabletten in combinatie met een goede drink-, eet- en sportgewoonten) zoveel mogelijk worden voorkomen. Het aangaan van sport- en beweegactiviteiten heeft een preventieve werking ten aanzien van complicaties en risicofactoren van diabetes.

Voor mensen met diabetes biedt regelmatig bewegen (30 minuten per dag) veel voordelen. Zo ontstaat er een betere diabetescontrole, een daling van de bloedglucosespiegel op de lange termijn, een effectiever gebruik van de in het lichaam aanwezige insuline en op den duur minder vaatproblemen in de kleine bloedvaten zoals in de voeten.

Bewegen maakt vooral spieren, hart en bloedvaten soepel en laat mensen zich fitter voelen (er ontstaat aanzienlijk meer energie en uithoudingsvermogen). Wanneer de lichaamsbeweging stopt, dan verdwijnen de positieve effecten ook weer.

Diabetici in Beweging

In samenwerking met Fysiotherapie Sint Anna, het Medisch Centrum Sint Anna en Avalon Fitcentre hebben wij “Diabetici in Beweging” opgezet. Hierbij begeleiden wij mensen in groepen van 4-6 personen in Avalon Fitcentre, door middel van het trainen van het uithoudingsvermogen en kracht.

We starten met een individuele intake met metingen van de beginwaarden: conditie, buikomvang, gewicht.

We willen bereiken dat de deelnemers een actieve leefstijl ontwikkelen en onderhouden, het balansgevoel verbeteren en het algemeen welbevinden verhogen.

Het einddoel is hierbij dat de deelnemers zelfstandig kunnen bewegen binnen het regulier beweeg- en sportaanbod (bijv. zelfstandig wandelen of bij een wandelverenging).

De begeleide groep vindt plaats op maandag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur. We starten de groep bij minimaal vier deelnemers. Om te kunnen deelnemen aan deze groep dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van uw (huis)arts. U moet de mogelijkheid hebben om te bewegen en bereid zijn om geld en tijd te investeren in uw gezondheid. Afhankelijk van de aanvullende verzekering worden de begeleide bijeenkomsten vergoed door de zorgverzekeraar. Indien er geen vergoeding (meer) plaatsvindt rekenen wij zes euro per begeleide bijeenkomst. Voor aanvang van de groep bekijken we samen met u of u voldoende verzekerd bent.

Aangezien u na een aantal weken ook zelfstandig gaat trainen dient u een abonnement bij Avalon Fitcentre af te sluiten. Mensen die deelnemen aan deze groep kunnen een halfjaarabonnement afsluiten voor € 85,-.

Wilt u hieraan deelnemen kunt u zich bij ons aanmelden voor een eerste intake.

Individuele begeleiding

Ook bieden wij één op één begeleiding aan. Voordat we beginnen wordt er door de fysiotherapeut een screening uitgevoerd.

Met de screening brengt de fysiotherapeut uw huidige situatie in beeld. Ze kijken naar uw belastbaarheid, gezondheidstoestand, klachten, de kennis over diabetes, ervaring met bewegen en de motivatie om te bewegen. Op basis van de resultaten worden in overleg met de deelnemer de behandeldoelen gekozen. De behandeling kan dan bestaan uit het inzicht krijgen in diabetes en onder begeleiding starten met beweegactiviteiten zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen en een plan maken om dit verder op te bouwen en/of uit te breiden.

Voor het realiseren van de behandeldoelen wordt een individueel plan opgesteld. Na verloop van de behandelingen wordt geëvalueerd of de gekozen behandeldoelen bereikt zijn.