Sportrevalidatie / Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor de volgende personen:

 • mensen, die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten;
 • mensen, die op een andere manier een blessure hebben opgelopen, waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sport te beoefenen;
 • mensen, die bijvoorbeeld de marathon of Zevenheuvelenloop willen lopen en niet goed weten, hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden;
 • mensen, die op dit moment niet sporten, maar dit wel willen. Hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook wanneer u een chronische ziekte of handicap heeft.

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt, of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten, als dat verantwoord kan, en uw conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook, hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is, ongeacht of u recreant of wedstrijdspeler bent. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema, dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport, die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure, die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Kort gezegd gaat de sporter actief aan zijn herstel werken en worden er oefenschema’s opgesteld en uitgevoerd, die passen bij de specifieke bewegingen van zijn sport. Het doel hierbij is om een hogere belastbaarheid van het geblesseerde lichaamsdeel te bereiken. Tijdens de herstelfase wordt advies gegeven over de algemene trainingsopbouw, sportspecifieke trainingsaanpak en de training na de blessure.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden, zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. U wordt sportspecifiek en functioneel getraind, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. De sportfysiotherapeut overlegt desgewenst met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt, dat u een stuk makkelijker praat met een specialist, die u als sporter benadert.

Bij het begin van de behandeling proberen we de oorzaak van de blessure te achterhalen. Deze kan zitten in trainingsarbeid, trainingsondergrond, techniek, bewegingsbeperkingen, spierverkortingen, schoeisel en materiaal.

Door deze analyse kunnen we preventieve maatregelen nemen. Ook belangrijk is het om te leren luisteren naar signalen van het lichaam tijdens en na het sporten. Preventie is voor de sportfysiotherapeut dan ook nummer één. En voor u natuurlijk is sport hèt middel om uw gezondheid te bevorderen. Zorg, dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures! Vraag uw sportfysiotherapeut hoe.

 • sportblessures;
 • andere klachten, waardoor u niet meer kunt sporten;
 • blessurepreventieadvies: advies in het voorkomen van blessures en klachten;
 • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel;
 • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering;
 • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen.

Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, zal blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij/zij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Daarnaast bekijkt de sportfysiotherapeut, of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft, die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Tennisrevalidatie is voor tennissers die tijdens en/of na het tennissen last hebben van blessures, waardoor het tennissen beperkingen, pijn en/of minder plezier oplevert.
Het tennisrevalidatieprogramma heeft als doel om samen met de tennisser/patiënt te werken aan een functioneel herstel om zo het tennissen zonder klachten en met plezier weer verantwoord te kunnen hervatten.

Het revalidatieprogramma is gericht op tennissers met klachten van allerlei aard. Voorbeelden zijn:

 • spier-, pees- en bandletsel van diverse gewrichten;
 • klachten na een operatie zoals bijvoorbeeld total knee of total hip na verwijdering meniscus bij een kijkoperatie;
 • of na een operatie van schouder, elleboog of rug.

Tennissers met een geboren, of verworven ziekte en/of aandoening kunnen na een grondige analyse eveneens in aanmerking komen voor dit programma. Dit betekent, dat ook rolstoeltennissers in aanmerking komen.

Het revalidatieprogramma behelst de volgende onderdelen:

 • persoonlijk gesprek en inventarisatie van de bestaande klachten en/of beperkingen;
 • uitgebreide slaganalyse (van de technische uitvoering) van de diverse tennisslagen, met behulp van een slaganalyseformulier en video-opnamen;
 • fysiotherapeutische behandeling (bij Fysiotherapie de Goffert);
 • het verbeteren van techniek en timing op de tennisbaan;
 • aanbevelingen voor voorkomen en genezen van klachten:
  • de keuze van verantwoord tennismateriaal (rackets, snaren, tennisschoenen en dergelijke);
  • het gebruik maken van tape-, bandage- en/of braceconstructies;
  • warming-up, rekkingsoefeningen en cooling-down;
  • de opbouw van de tennisspecifieke belasting.

Bij het revalidatieprogramma wordt ondermeer gebruik gemaakt van de principes van de Manuele Therapie Marsman. Dit is een onderzoeks- en behandelingsmethode, die gebaseerd is op voorkeurshoudingen en -bewegingen van de wervelkolom. Die bewegingen zijn van invloed op het functioneren van onder andere schouder, arm en been. De therapie is dan ook gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom om zodoende een meer verantwoorde technische uitvoering van de slagen mogelijk te maken met verminderde kans op blessures.

In de periode tussen 1 april en 1 oktober van elk kalenderjaar vindt de tennisrevalidatie hoofdzakelijk buiten plaats op de graveltennisbanen van T.V. Rapiditas aan de d’Almarasweg te Nijmegen. In de winterperiode worden meestal de indoortapijtbanen gebruikt van de tennishal aan de Marie Curiestraat in Nijmegen.

De locatie, waar het revalidatieprogramma plaatsvindt is afhankelijk van de datum van inschrijving en het weer (binnen of buiten). Dit wordt na inschrijving aan u persoonlijk medegedeeld. De kosten worden hoofdelijk omgeslagen (max. 6 personen per groep). Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de tennishal, komen de kosten van de baanhuur erbij, tegen speciaal tarief voor tennisrevalidanten.