Leefstijl coaching

Dit programma is ontwikkeld voor mensen met overgewicht en wordt individueel uitgevoerd.

Een deelnemer krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoonten
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijks bestaan
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden
  • omgaan met stress en ontspanning

Aan de hand van testen wordt een bewegingsvoorstel op maat gemaakt.Tevens maken we gebruik van de ‘Eetmeter’ om een goed inzicht te krijgen inhet eetpatroon.

Voor wie is de interventie en hoe kan iemand deelnemen?

Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie.

  • Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ) ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2.
  • Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose.

Deelname aan een gecombineerde leefstijlinterventie is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist.