Zorgmail

In de huidige tijd worden verslagen, screeningsrapporten en berichten aan huisartsen met betrekking tot beëindiging of voortgang van de behandelingen niet altijd meer per brief verzonden. Aan huisartsen en verwijzers die aangesloten zijn bij Zorgmail worden deze vanuit onze elektronsiche omgeving versleuteld verstuurd aan de betrokkene. Voordeel hiervan is dat het sneller gaat en dat de tekst geautomatiseerd wordt toegevoegd aan uw (elektronisch) patiëntendossier van de huisarts. Zo is de huisarts altijd volledig geïnformeerd omtrent het herstel van uw klachten.

Aan de zorgverleners die nog niet zijn aangesloten bij Zorgmail worden de brieven per post verstuurd of aan u meegegeven.

Uiteraard worden alle verslagen en rapportages vooraf met u besproken zodat u ook zelf op de hoogte bent van de inhoud van de uitgewisselde correspondentie.