Huisreglement

Neemt u bij het eerste contact uw verzekeringspasje, legitimatiebewijs en uw eventuele verwijzing mee?

Het is uw verantwoording om te controleren in hoeverre uw verzekering fysiotherapie vergoedt. Ons advies is dit te doen voor uw eerste afspraak, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Vanuit het oogpunt van hygiëne en comfort vragen wij u bij iedere behandeling een badhanddoek mee te nemen.

Graag uw afspraakkaartje elke behandeling meenemen. Uw therapeut kan hier dan uw volgende afspraak op noteren. Dit voorkomt misverstanden en onnodige telefoontjes die de behandelingen onderbreken.

Onze reguliere openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Wij verzoeken u zoveel mogelijk van deze tijden gebruik te maken. Eventueel is op verzoek mogelijk om buiten deze reguliere tijden een afspraak te maken.

Omdat wij voor iedere behandeling een vaste tijd in de agenda reserveren, verzoeken wij u op de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

We streven ernaar de behandeling op de geplande tijd te starten. Mocht er, door omstandigheden, meer dan 10 minuten wachttijd zijn, dan laten wij u dit weten.

Afmelden van een afspraak liefst geruime tijd van te voren, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Echter minimaal 24 uur van tevoren anders zijn wij genoodzaakt voor deze behandeling helaas een ‘No-show’ tarief aan u declareren. Het afmelden kunt doen per telefoon (antwoordapparaat), via contactformulier website of per mail (dit hoeft niet op reguliere kantoortijden te zijn)

Bij binnenkomst kunt u in de wachtruimte plaats nemen, u hoeft zich niet te melden, wij komen u persoonlijk ophalen.

Uw fysiotherapeut bespreekt in een anamnese met u uw klachten. Ook zullen we uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen bespreken. Daarna zal de therapeut met u een behandelplan opstellen waarin de doelen staan die u wilt en kunt bereiken en op wat voor termijn u deze zou willen bereiken. In de loop van de behandeling zal de therapeut met u bespreken of de doelen welke zijn gesteld nog steeds haalbaar zijn of moeten worden bijgesteld. Dit zal afhankelijk zijn van eventuele nieuwe inzichten die tijdens de therapie gedaan worden.

Wij willen u aanmoedigen om vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klachten.

Het is belangrijk voor het behandeleffect dat u onze adviezen opvolgt, bijvoorbeeld de opgegeven oefeningen thuis ook daadwerkelijk doen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Indien u dat wenst kunnen wij tussentijds of aan het einde van uw behandeling voor een fysiotherapeutisch verslag zorgen. Eventueel kunnen wij deze rechtsreeks aan uw behandelend arts sturen.

Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft, kan de fysiotherapeut besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keer door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk. Dit zal altijd in overleg met u gebeuren.

Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut kunt u, uiteraard in overleg, behandeld worden door een collega fysiotherapeut.

U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

In onze praktijk is regelmatig een stagiair(e) fysiotherapie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen werkzaam onder supervisie van de stagebegeleider(s).

Wij zullen vooraf aan u toestemming vragen of deze stagiair(e) mee mag kijken tijdens uw behandeling, mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid daarvan dan kunt u dit ten allen tijde kenbaar maken.

Geleende oefenmaterialen dient u binnen de daarvoor afgesproken tijd in te leveren, echter uiterlijk aan het eind van uw behandelreeks .

We zijn genoodzaakt de kosten van gebruikte tape- en bandagemateriaal bij u in rekening te brengen.

In het praktijkpand is het niet toegestaan te roken.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. Hulphonden wel.

Zowel in de wachtkamer als in de behandelkamer, vragen wij u uw mobiele telefoon uit te schakelen.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen van de patiënten.

In onze fitnessruimte graag gebruik maken van binnenschoenen en gepaste (sport)kleding.