Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en fysiotherapie de Goffert.

Betaling voor uw behandeling fysiotherapie dient binnen veertien dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden.

Na het verstrijken van deze termijn zal er een herinnering gestuurd worden waarin de gelegenheid wordt geboden om binnen een week de factuur alsnog te voldoen.

Hebben wij daarna nog geen betaling ontvangen dan zal op de volgende herinnering, welke direct betaald dient te worden, het factuur bedrag verhoogd worden met administratie kosten.

Als er daarna nog niet tot betaling wordt overgegaan, zijn alle volgende incassokosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, ten laste van de patiënt.