Orthopedische revalidatie

Doel van de orthopedische revalidatie
Orthopedische revalidatie heeft als doel de gewrichtsfunctie (schouder, elleboog, hand, heup, knie, enkel of rug) te verbeteren, de pijn te verminderen, de belastbaarheid te verbeteren, de coördinatie en het uithoudingsvermogen te vergroten en de spierkracht te versterken. Via gerichte oefeningen en trainingsschema’s worden de functies die u nodig heeft in het dagelijkse leven, in uw werk en bij het sporten, weer hersteld.

Oefentherapie in het revalidatieproces

Uit onderzoek is gebleken dat oefentherapie een belangrijke interventie is in het revalidatieproces na een operatie. De immobilisatieperiode na een operatie is door de jaren heen bij een aantal operaties ook flink verkort. Oefentherapie is dus belangrijk en daarvoor hebben we een samenwerkingsverband met Avalon Fitcentre. Een gezellig fitnesscentrum met een grote oefenruimtes, veel trainingsapparatuur (cardio en kracht), losse materialen en gewichten.

Functionele looptraining en houdingsoefeningen maken integraal deel uit van de revalidatiebehandeling. Niet alleen herstellen maar ook preventie op lange termijn is een belangrijk onderdeel. De kwaliteit van houding en beweging staan voorop rekening houdend met de mogelijkheden en wensen van het individu.

Schouderrevalidatie

De schouderregio is erg complex door de grote mobiliteit die we hebben met onze arm c.q. schouder. Een precieze aansturing van de spieren rond de schouder is de belangrijkste factor om dit mogelijk te maken. Hierdoor moeten de omliggende spieren, pezen en gewrichten allemaal optimaal gaan functioneren. Een kleine verstoring hierin kan al genoeg zijn om schouderklachten te veroorzaken.

Verschillende soorten schouderklachten
Er zijn verschillende oorzaken te vinden waardoor mensen schouderklachten ervaren. De grootste groep mensen met schouderklachten, zeker 80%, heeft inklemmingsklachten van de pezen van de schouder, ook wel ‘impingement-klachten’ genoemd. Dit probleem ontstaat vaak door aanhoudende overbelasting van de schouder.

De diagnosestelling
Bij schouderklachten in het bijzonder is het erg belangrijk om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Omdat door veel verschillende oorzaken klachten ontstaan met een zelfde soort klachtenbeeld, is nauwkeurig lichamelijk onderzoek belangrijk.

Echografie bij schouderklachten
Echografie wordt veel toegepast bij mensen met schouderklachten omdat dit een objectiever beeld kan geven van de onderliggende oorzaak. Problemen in de pezen, spieren, slijmbeurzen en botbreuken kunnen met echografie duidelijk in beeld gebracht worden. Hierdoor kan de fysiotherapeut een betere prognose geven voor herstel naast het functieonderzoek. Anke van den Broek is opgeleid in echografie van het houdings-en bewegingsapparaat..

De behandeling
Wanneer de oorzaak van de klachten gevonden is, kan bekeken worden of (sport)fysiotherapeutische dan wel manueel therapeutische behandeling zinvol is. De behandeling bij schouderklachten zal vooral bestaan uit advies in belasting en belastbaarheid van de aangedane schouder, houdings-instructie, lokaal mobiliseren en actieve oefeningen ter stabilisatie. Daarnaast kan het nodig zijn dat de nek en boven rug behandeld moeten worden d.m.v. (manuele) therapie.

Wanneer er besloten wordt dat het starten van de fysio-manueel-therapeutische behandeling niet de eerste optie is, zult u (terug)verwezen worden naar de huisarts. Deze zal dan m.b.v. het advies van de fysiotherapeut, het verdere beleid gaan bepalen.

Schouderspecialisten in de praktijk: Anke van den Broek, Floor Heskes, Anneke Dekkers-Klerken en Kim Keeling.