Oncologische revalidatie

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten.

Er kunnen problemen ontstaan als gevolg van de ziekte zelf of als gevolg van medische behandelingen hiervoor. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase, de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

In de curatieve fase gaan de doelen over het herwinnen van verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase gaan de behandeldoelen over het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. En in de terminale fase gaan de behandeldoelen vooral over het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

Door vroegtijdige ontdekking (via screening) en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welzijn van patiënten. U moet dan op uw eigen manier leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.