Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich specifiek richt op de behandeling kinderen van 0-18 jaar. Een geregistreerd kinderfysiotherapeut heeft naast de opleiding tot fysiotherapeut nog een meerjarige master gevolgd. De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met diverse lichamelijke klachten, motorische problemen en/of motorische ontwikkelingsachterstanden.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Voordat behandeling start zal er eerst een intakegesprek en onderzoek plaatsvinden. Nadat de problemen van een kind zijn onderzocht, wordt samen met de ouders en eventueel het kind zelf, een behandelplan opgesteld.

Kinderfysiotherapie van 0-18 jaar wordt vergoed vanuit het basispakket, er wordt geen aanspraak gedaan op het eigen risico.

Jonge kinderen worden vaak door het consultatiebureau gezien en indien er motorische problemen zijn kan u doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut. Maar ook zonder tussenkomst van een arts kunt u direct bij ons terecht. Veelvoorkomende problemen zijn o.a. een voorkeurshouding, vertraagde ontwikkeling of afwijkend lopen.

Bij de behandelingen van zuigelingen wordt veel aandacht besteed aan ouderinstructie zodat ouders/verzorgers zelf leren hoe ze de ontwikkeling van hun kindje optimaal kunnen ondersteunen.

Bij kinderen van 0-2 jaar komt onze kinderfysiotherapeut aan huis. Voor behandeling aan huis is wel een verwijzing nodig.

Veelvoorkomende problemen op de bassischoolleeftijd zijn:

  • Blessures
  • Schrijfproblemen
  • Houdingsproblemen
  • Ademhalingsproblemen/verminderde conditie
  • Overgewicht
  • Niet goed meekomen bij de gym/sport
  • Motorische achterstand (DCD)

Bij basisschoolkinderen is het belangrijk dat er met de ouders/verzorgers van het kind en indien nodig met de school of andere betrokkenenafstemming plaatsvindt. De kinderfysiotherapeut werkt daarom veel samen met basisscholen in de omgeving van de praktijk.

Veelvoorkomende klachten bij middelbare scholieren zijn:

  • (sport)blessures
  • (hoofd)pijn/vermoeidheid
  • Overgewicht

Bij de middelbare scholieren vind afstemming met het kind en/of zijn ouders/verzorgers plaats (en soms met school).